Draugystės sveikinimas: Draugas - tas, kuris padės nors ir pačiam sunku. Draugas - tas, kuris atiduos ką turi, nors nieko pačiam nebeliks. Draugas - tas, kuris nusišypsos nors pačiam širdy sunku. Draugas - tas, kur ...

draugystės sveikinimas

Draugas - tas, kuris padės nors ir pačiam sunku.
Draugas - tas, kuris atiduos ką turi, nors nieko pačiam nebeliks.
Draugas - tas, kuris nusišypsos nors pačiam širdy sunku.
Draugas - tas, kuris tikės nors pats jau netiki savimi.
Tai tu..