Pitagoro kvadratas (numerologija)

Sužinokite, kokia skaičių matrica paslėpta jūsų gimimo datoje ir ką skaičiai reiškia jūsų asmenybei.

Numerologija: Pitagoro kvadratas pagal gimimo datą

Įveskite savo gimimo datą ir sužinokite, kokie skaičiai dominuoja jūsų asmenybėje. Sužinokite ką reiškia jūsų skaičių matrica

x
charakteris
x
sveikata
x
sėkmė
x
tikslas
x
energija
x
logika
x
atsakomybė
x
šeima
x
susidomėjimas
x
racionalumas
x
atmintis
x
įpročiai
x
savigarba
x
karjera
x
talentas
x / x
siela / temp
metai-mėnuo-diena

Ką gali pasakyti Pitagoro kvadratas?

Pitagoro kvadratas arba "Psichomatrica" nusako charakterio savybes pagal gimimo datą. Tai sukūrė Pitagoras 5a prieš Kristų ir patobulino jo pasekėjai, gerbėjai. Pagrindinė idėja yra tai, jog po kiekviena gimimo data slypi skaičių kombinacijos, kurių dėka gali būti nusakomos žmogaus psichologinės savybės. Kiekvienas skaičius nuo 1 iki 9 simbolizuoja tam tikras savybes, o reikšmės priklauso nuo to, kiek tų skaičių yra (arba nėra visai) skaičių matricoje.


Charakteris

VIENETAI - apibūdina žmogaus charakterį, jo sugebėjimus pasirinkti tikslą ir jo siekti. Pradedama nuo egoizmo ir einama iki didžiulio užsispyrimo, atkaklumo.


Energija

DVEJETAI - apibūdina žmogaus bioenergetiką, jo dvasingumą.


Susidomėjimas

TREJETAI - apibūdina žmogaus vidinį pasaulį, jo organizuotumą, konkretumą, polinkį į mokslus. Kuo daugiau trejetų, tuo šie bruožai stipriau pasireiškia.


Sveikata

KETVERTAI - apibūdina žmogaus sveikatą. Kuo jų daugiau, tuo sveikesnis ir stipresnis žmogus.


Logika

PENKETAI - apibūdina žmogaus nuojautą, intuiciją, sugebėjimą kontaktuoti su Kosmosu, sapnuoti pranašingus, išsipildančius sapnus. Kuo penketukų daugiau, tuo šios savybės stipriau pasireiškia.


Racionalumas

ŠEŠETAI - apibūdina žmogaus apskaičiavimus, įsižeminimą (suprask, žemiškumą), materiališkumą, polinkį konkrečiau įsisavintį supantį pasaulį, nepasitikėjimą dvasinio plano reiškiniais, stebuklais. Kuo mažiau šešetukų, tuo žmogui būna lengviau pasireikšti bet kokioje meno srityje.


Sėkmė

SEPTYNETAI - apibūdina žmogaus talentingumą, vertikalųjį bendravimą su Kosmosu. Tie skaičiai traktuojami kiek specifiškai, kai kuriuos, jautresnius žmones tai gali šokiruoti, todėl išklausyti šią charakteristiką reikia ramiai, šaltai, be panikos.


Atsakingumas

AŠTUNETAI - apibūdina žmogaus karmą, atsakingumą, pareigos jausmą.


Protas

DEVYNETAI - apibūdina žmogaus intelektą, protingumą. Kuo daugiau devynetų, tuo žmogus protingesnis ir tuo daugiau iš jo reikalaujama.


Psichomatricos eilučių reikšmės

Eilutės apjungia stulpelių reikšmes ir nurodo charakterio stiprumą.


Tikslo siekimas

Pirmoji psichomatricos eilutė nustato tikslo siekimo jausmą kaip charakterio kokybę. Tikslo siekimo, kaip asmeninės savybės, prasmės negalima pervertinti, nes nuo šio parametro priklauso pati mūsų norų ir galimybių atitiktis. Galų gale, tai ne tik finansinė gerovė, bet ir siekimo jėga, bendras pasitenkinimo, pilnatvės jausmas, siekiant tikslo.


Šeimyninis gyvenimas

Antroji psichomatricos eilutė rodo, koks stiprus yra žmogaus noras sukurti šeimą, noras sukurti santykių sistemą, pagrįstą glaudžia sąveika su kitumi žmogumi. Aiškiai suvokdami tokio žingsnio svarbą, juk šeima nėra vien legalizuotas bendras lytinis gyvenimas, kaip egzotiškai apibūdino vienas vokiečių filosofas, bet gana sudėtinga sistema, apimanti reprodukcines, ekonomines, psichologines, edukacines, kūrybines funkcijas ir didelį atsakomybės dėl artimųjų.


Stabilumas

Skaičiai, sudarantys trečiąją psichomatricos eilutę yra asmens charakterio stabilumo rodikliai. Jie apibūdina pusiausvyrą tarp įprastų įpročių ir tam tikros mąstysenos bei pokyčių troškimo. Asmeninio stabilumo vertė yra atsakymas į šio asmens patikimumo bet kokioje situacijoje klausimą.


Psichomatricos stulpelių reikšmės

Kiekvienas stulpelis Pitagoro kvadrate atspindi informaciją apie asmenybę.
Skaičiumi išreikšta kokybinė ir kiekybinė vertė, indikuojanti tam tikros savybės intensyvumą.


Savigarba

Pirmasis psichomatricos diagramos stulpelis yra skaitinis žmogaus savigarbos lygio rodiklis. Vargu ar koks nors kitas parametras yra svarbesnis troškimo realizuoti paties žmogaus potencialą kontekste. Jei žema savivertė yra susijusi tik su neryžtingumu, nepasitikėjimu savimi, tai nepagrįstai pervertintos galimybės gali sukelti lemtingų klaidų ir žiaurių nusivylimų.


Darbo efektyvumas

Skaičiai antroje psichomatrix stulpelyje apibūdina žmogaus fizinę sveikatą, jo ištvermės lygį, polinkio dirbti laipsnį ir praktinių įgūdžių įvaldymą, taip pat gebėjimą logiškai mąstyti.
Taigi antroji skiltis yra darbo efektyvumo rodiklis, kaip kokybinė charakteristika, apibūdinanti jų gebėjimą pasiekti tam tikrą socialinį statusą, užtikrinti save ir šeimos gerovę.


Talentas

Trečia psichomatricos diagramos skiltis yra informacija apie asmens talentą. Tačiau „talentams reikia pagalbos ..“, sako žmonės, ir didžioji dauguma žmonių gyvena savo gyvenimą, niekada neatskleisdami savo talento, dažnai net nežinodami apie jo egzistavimą.
Taigi čia galime kalbėti tik apie potencialą, kurio įgyvendinimas priklauso nuo visų kitų asmeninių savybių: kruopštumo, atsidavimo, savigarbos ir pan.


Dvasingumas

Žemyn įstrižainė rodo žmogaus dvasingumo lygį. Nepainiokite dvasingumo su religingumu. Ši savybė neturi nieko bendra su religinėmis konfesijomis, o tikėjimo išaukštinimas jai yra visiškai svetimas.
Žmogaus vienybės su gamta laipsnį lemia įsitikinimų tvirtumas ir suvokimo aiškumas, pusiausvyra tarp principų ir noras eiti į kompromisus, priimant kitokią nuomonę.
Todėl aiškios šio asmenybės bruožo gradacijos nėra. Viskas labai reliatyvu.


Temperamentas

Į viršų nukreipta psichomatricos įstrižainė yra asmens temperamento rodiklis intymių, romantiškų santykių požiūriu. Ir nesvarbu, ką sako tie, kurie remia sąjungas, paremtas abipuse pagarba ir materialine gerove, būtent temperamentų atitikimo laipsnis dažnai tampa pagrindiniu veiksniu, lemiančiu santuokos trukmę ir kokybę.
Net visiško likusių parametrų suderinimo nepakaks situacijoje, kai moteris nuolat jaučia artumo poreikį, o vyrui, esant ambicingam, darbščiam ir talentingam, sueities reikia ne dažniau kaip kartą per savaitę. Joks polinkis į partnerystę čia nepadės.