Alono vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Alonas yra hebrajų kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Alonas bei vardo reikšmę.