Velykų

Sveikinimai description

Šv. Velykų sveikinimai. Sveikinimai Velykų proga

Viso rasta 99 sveikinimų kategorijoje VELYKŲ

Velykų džiaugsmas ir palaima
Telydi Jūs žingsnius visus,
Tegul varpai pašaukia laimę,
Te žodžiai atneša džiaugsmus!
Su Šv. Velykom!

Skaityti visą

Šventos Velykos mus lanko jau čia,
Gražiausi margučiai stuksena šalia..
Šventos Velykos aplanko visus,
Išsprogę kačiukai džiugina mus.

Skaityti visą

Prisikėlimo rytas - pavasaris žemėj ir sieloj.
Atverkim savo širdį tyram džiaugsmui.
Trims gražiems žodžiams - Tikėjimui, Vilčiai, Meilei.
Sveikinu tave su šv.Velykom!

Skaityti visą

Tai kas, kad pievose nei pienių nei žvangučių, tegul žydės šimtai linksmų margučių..

Skaityti visą

Per Šv. Velykas suskamba Prisikėlimo varpai ir gamta pabunda, tad neliūdėkime per Velykas - linksminkimės!

Skaityti visą

Sveikiname su Šv. Velykomis. Linkime kietų kiaušinių ir puikaus savaitgalio!

Skaityti visą

Kai saulutė patekės tuoj margučiai išriedės - kaukšt į šoną, bumt i lukštą, kas tvirtesnis tas nedūžta. Su Šv. Velykom!

Skaityti visą

Velykos, velykėlės
Jau čia aš tau sakau,
Zuikis jau ir čia
Marga mirga tie margučiai
Dažo juos linksmi vaikai
Jie išties gražus visi,

Skaityti visą

Juk dovanos pavasaris gegužę,
Sugrįš vėl paukščiai,
Sužydės žiedai..
Tegul Šv. Velykų varpo dūžiai
Širdy palieka laimę amžinai..
Su Šv. Velykom!

Skaityti visą

Girdyk vyrą kalciu švinu, kad neliktų be kiaušinių. Juk Velykos jau artėja tegul lukštas sustiprėja.

Skaityti visą

Šią skaisčią pavasario dieną dovanoju Velykų margutį, dar pridedu kvapą purienų ir neblėstančios meilės truputį!

Skaityti visą

Vėlykų margučiai dažytom spalvom,
Vėlykų margučiai geltonom spalvom,
Įvairios tos spalvos laikysis ilgai,
Jei Tu Velykas atšvęsi gerai!

Skaityti visą

Žiedais išmargintą margutį
Velykų paštas atridens.
Linguos pamiškėj žibutės,
Pavasaris širdim srovens.

Skaityti visą

Kai kėlėsi Jėzus gyventi - tai tam,
kad gyventų žmogus,
kad lemtį galetų pakelti,
sunkumams kad būt pakantus.
Su šv.Velykomis!

Skaityti visą

Auštantis Velykų rytas teatneša
Jums pilnas rieškučias džiaugsmo,
Didelį krepšį margučių ir gausybę
Skaisčių pavasario spalvų!

Skaityti visą

Margas margas margučiukas,
Drūtas mielas smailučiukas,
Pokšt per galvą per abu,
Barkšt į kaktą nėr lygių.
Su šv.Velykomis!

Skaityti visą

Geriausiai kiaušinius dažyti tarpduryje. Labai gerai nusidažo – mėlynai ir ilgam! Su Šv. Velykomis!

Skaityti visą

Bėga mažas kškutis,
Krepšelyje margutis.
Atbėgo mergytė,
Raudonu paltuku
Ir sako: -Tū tū.

Skaityti visą

Striksi zuikis takučiu
Kiaušinį ridena.
Aišku - net krizės metu
Neblogai gyvena.

Skaityti visą

Šią Šv. Velykų dieną tegu siela tiki, kad tikrai gyvenimas gali būti laimingas.

Skaityti visą