Valentino dienos

Sveikinimai description

Vasario 14 - os ar Valentino dienos sveikinimai įsimylėjėliams

Viso rasta 273 sveikinimų kategorijoje VALENTINO DIENOS

Rudeniu kankinasi gamta,
Ji nemoka abejingai mirti.
Džiaugsmas budi jis čia pat - greta,
Tik sunku nuo skausmo ji atskirti.

Skaityti visą

Kaip sunku save valdyti,
Kai meile gyveni.
Kaip sunku mintis, jausmus savy užgniaužti,
Kai jie nuoširdūs, tyrūs ir šilti.
Kaip sunku iškest praradimus,

Skaityti visą

Prisiminki mane
Nors svajonių vakare.
Kai užeis ant proto rūkas,
Prisiminki su anūkais.

Skaityti visą

Atleisk, tik vieno teprašau, atleisk, nebekankink manęs daugiau. Atleisk, juk aš atsiprašiau, atleisk juk aš tik maldavau..

Skaityti visą

Tas žmogus, kurį TU manyje myli, žinoma geresnis už mane: aš ne toks. Bet TU mylėk, ir aš pasistengsiu pranokti save.

Skaityti visą

Vienos rožės žydi, kitos dar žydės. Kas tavęs nemyli, tuoj įsimylės. Jei tau trūksta meilės, paprašyk jos angelų, jie suteiks daug laimės ir naujų vilčių.

Skaityti visą

Meilė - moko mylėt ir kentėti!

Skaityti visą

Meilė - tai nežinomas kelias, kuriame gali pasiklysti !

Skaityti visą

Mylėk, nes pats į pasaulį atėjai per meilę.

Skaityti visą

Pasaulyje nėra nieko brangesnio, kaip
pirmoji meilė. Ir nieko nėra žiauresnio,
kaip jos netekimas.

Skaityti visą

Neskubėk gyventi, neskubėk mylėti,
Netikėki meilės apgaulingu veidu.
Nors paskui ir teks labai gailėtis...
Bet - patirki meilės svaigulį!

Skaityti visą

Kas niekada mylėti neprisieks, tas niekada ir žodžio nesulaužys.
(Platonas)

Skaityti visą

Moterys būtų nuostabios, jei galėtum patekti į jų glėbį nepatekdamas joms į nagus.

Skaityti visą

Laikas atšaldo ir naikina mažą meilę, bet didina ir stiprina didelę, panašiai, kaip vėjas gesina žvakę, bet įpučia gaisro liepsną.

Skaityti visą

Meilė regi širdimi ir todėl sparnuoti meilės angeliukai užsimerkę..

Skaityti visą

Ne kiekvienam atverki savo širdį, Nes ne kiekvienas ją supras. Geriau palikti širdį laisvą, Kam ji skirta, tas ją supras.

Skaityti visą

Sėdžiu viena.. bet žinau, tiesiog jaučiu, kad tave turiu.. Tavo lūpos, rodos, taria myliu, o akys žiūri į ateitį tolyn.. Rankos švelniai apkabina, o kūnus traukia vis artyn..

Skaityti visą

Nuprauskim pavargusias lūpas, akis, pabūkim jaunystės svajonių dvasia. Užgis mūsų žaizdos - pagis musų sielos, jei meile tikesim - ji bus mums gera.

Skaityti visą

Pabučiavimas tavo buvo karštas ir trumpas kaip žaibas, staigus ir svaigus kaip naktis, galinga pagunda - mes suklupom. Negaliu aš pamiršti tų įkaitusių lūpų. Jos išdegino žymę iki širdies gilumos.

Skaityti visą

Šviečia žvaigždės gražuolės kasnakt
Mano meilę po dangų nešioja,
Jei į jas tu pažvelgtum, suprastum iškart
Kad šią meilę jos tau dovanoja.

Skaityti visą