Zino vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Zinas yra graikų kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Zinas bei vardo reikšmę.