Čiovydo vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Čiovydas yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Čiovydas bei vardo reikšmę.