Butvydo vardadienis būna 1 kartą per metus. Butvydas yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Butvydas, Butvydo vardo dienas bei Butvydas vardo reikšmę.