Butauto vardadienis būna 1 kartą per metus. Butautas yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Butautas, Butauto vardo dienas bei Butautas vardo reikšmę.