Gostauto vardadienis būna 1 kartą per metus. Gostautas yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Gostautas, Gostauto vardo dienas bei Gostautas vardo reikšmę.