Konstanto vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Konstantas yra lotynų kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Konstantas bei vardo reikšmę.