Normanto vardadienis būna 1 kartą per metus. Normantas yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Normantas, Normanto vardo dienas bei Normantas vardo reikšmę.