Norginto vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Norgintas yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Norgintas bei vardo reikšmę.