Visginto vardadienis būna 1 kartą per metus. Visgintas yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Visgintas, Visginto vardo dienas bei Visgintas vardo reikšmę.