Vincento vardadienis būna 8 kartus per metus. Vincentas yra lotynų kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Vincentas, Vincento vardo dienas bei Vincentas vardo reikšmę.