Fidento vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Fidentas yra lotynų kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Fidentas bei vardo reikšmę.