Vientauto vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Vientautas yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Vientautas bei vardo reikšmę.