Artauto vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Artautas yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Artautas bei vardo reikšmę.