Kargaudo vardadienis būna 1 kartą per metus. Kargaudas yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Kargaudas, Kargaudo vardo dienas bei Kargaudas vardo reikšmę.