Ankanto vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Ankantas yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Ankantas bei vardo reikšmę.