Vykanto vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Vykantas yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Vykantas bei vardo reikšmę.