Anto vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Antas yra graikų kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Antas bei vardo reikšmę.