Marto vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Martas yra lotynų kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Martas bei vardo reikšmę.