Venanto vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Venantas yra lotynų kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Venantas bei vardo reikšmę.