Ligito vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Ligitas yra graikų kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Ligitas bei vardo reikšmę.