Eigmino vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Eigminas yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Eigminas bei vardo reikšmę.