Firmino vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Firminas yra lotynų kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Firminas bei vardo reikšmę.