Simano vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Simanas yra hebrajų kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Simanas bei vardo reikšmę.