Saimonto vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Saimontas yra hebrajų kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Saimontas bei vardo reikšmę.