Deiminto vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Deimintas yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Deimintas bei vardo reikšmę.