Vaiginto vardadienis būna 1 kartą per metus. Vaigintas yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Vaigintas, Vaiginto vardo dienas bei Vaigintas vardo reikšmę.