Daugintos vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Dauginta yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Dauginta bei vardo reikšmę.