Argintos vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Arginta yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Arginta bei vardo reikšmę.