Girioto vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Giriotas yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Giriotas bei vardo reikšmę.