Tolmanto vardadienis būna 1 kartą per metus. Tolmantas yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Tolmantas, Tolmanto vardo dienas bei Tolmantas vardo reikšmę.