Butrimo vardadienis būna 1 kartą per metus. Butrimas yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Butrimas, Butrimo vardo dienas bei Butrimas vardo reikšmę.