Gedrimo vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Gedrimas yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Gedrimas bei vardo reikšmę.