Gerdvilo vardadienis būna 1 kartą per metus. Gerdvilas yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Gerdvilas, Gerdvilo vardo dienas bei Gerdvilas vardo reikšmę.