Vaidvilo vardadienis būna 1 kartą per metus. Vaidvilas yra lietuvių kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Vaidvilas, Vaidvilo vardo dienas bei Vaidvilas vardo reikšmę.