Selverino vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Selverinas yra lotynų kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Selverinas bei vardo reikšmę.