Severino vardadienis būna 4 kartus per metus. Severinas yra lotynų kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Severinas, Severino vardo dienas bei Severinas vardo reikšmę.