Draugystės sveikinimas: Myliu tave labai labai, Tad būkime kartu. Tik pasakyki man gerai, Ir būsim amžinai drauge.