Saimono vardadienis nešvenčiamas arba mes apie tai neturime informacijos. Saimonas yra hebrajų kilmės vardas. Šiame straipsnyje rasite panašiai skambančius vardus kaip Saimonas bei vardo reikšmę.